BENELUX901

Het laatste nieuws

Voor het huidige kantoorgebouw gelegen aan de Beneluxlaan 901-909 heeft Huys te Voorn Vastgoed een ontwikkelplan gemaakt. Het gebouw is gedateerd en Huys te Voorn Vastgoed heeft de ambitie om middels 200 midden huur woningen met een publiek/ wijk gerichte ruimte op de begane grond het meer onderdeel van de wijk en omgeving te maken.

Wijkbericht

Februari 2020

Voor het huidige kantoorpand aan de Belelux 901 (pand van Zorg van de Zaak) is een herontwikkelingsplan gemaakt door de nieuwe eigenaar Huys te Voorn Vastgoed B.V. (HTVV). Het pand ligt aan de Beneluxlaan… Lees verder »

Wijkbericht

Oktober 2020

Via dit wijkbericht (nummer 2) willen we u informeren over de ontwikkelingen van het kantoorpand aan de Beneluxlaan 901 (pand Zorg vd Zaak). De ambitie is om de Beneluxlaan 901 meer onderdeel te laten worden van de wijk… Lees verder »

Bouwenvelop

Januari 2021

Deze bouwenvelop beschrijft de kaders voor de ontwikkeling van de locatie. Ze vormen de basis voor de verdere uitwerking van het plan en voor het nieuwe bestemmingsplan, dat nodig is om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het in augustus 2020 vast- gestelde Programma van UitgangsPunten (PuP) is het uitgangspunt geweest voor deze bouwenvelop. Lees meer »

Vaststelling bestemmingsplan

Maart 2022

Bestemmingsplan Beneluxlaan 901, Kanaleneiland Zuid vastgesteld
De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPBENELUX901TRANSW-VA01 vastgesteld voor de bouw van appartementen en kleinschalige commerciële ruimtes op de percelen Beneluxlaan 901 tot en met 909. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1251) genomen op grond van de Wet geluidhinder. Lees meer »

Nieuwbouw 200 appartementen Benelux 901

September 2022

Via deze weg willen wij u graag informeren over de nieuwbouw van 200 appartementen op het perceel gelegen aan de Beneluxlaan, Vasco da Gamalaan en Livingstonelaan waarop nu het kantoorpand van ‘Zorg van de Zaak’ staat. Lees meer »

Benelux901

“Een gebouw waar Kanaleneiland trots op mag zijn.”